autorka zdjęć: Katarzyna Bajka

słowo wstępne- prof. Dr hab. Czesław Robotycki.

słowo wstępne- prof. Dr hab. Czesław Robotycki.

prelegenci

sala gotycka

prelegenci

poczęstunek

sala w której przygotowaliśmy poczęstunek

sala gotycka

prelegenci

prelegenci

prelegenci

prelegenci

prelekcja dotycząca fenomenu Gwiezdnych Wojen

:: powrót ::